Privacyverklaring

Bed & Breakfast Kortenhoefsedijk, gevestigd aan Kortenhoefsedijk 152 1241 LZ Kortenhoef, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen.  Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Contactgegevens:

Bed & Breakfast Kortenhoefsedijk
Kortenhoefsedijk 152
1241 LZ Kortenhoef The Netherlands
Tel. +31 62 247 3889
Email: eschweiler@xs4all.nl
Website: https://bedandbreakfastkortenhoefsedijk.nl

Hans Eschweiler is de Functionaris Gegevensbescherming van Bed & Breakfast Kortenhoefsedijk. Hij is te bereiken via eschweiler@xs4all.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Bed & Breakfast Kortenhoefsedijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Factuuradres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via eschweiler@xs4all.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bed & Breakfast Kortenhoefsedijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van uw reservering en betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. De betrokkene heeft dus toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor deze specifieke doeleinden.
 • Het verwerken in statistieken voor eigen gebruik
 • Bed & Breakfast Kortenhoefsedijk verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, namelijk de gegevens die wij nodig hebben voor onze jaarlijkse toeristenbelastingaangifte.

De website van B&B Kortenhoefsedijk verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics.  Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens.  Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

B&B Kortenhoefsedijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van B&B Kortenhoefsedijk) tussen zit.  B&B Kortenhoefsedijk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • WordPress Hosting
  De e-mail en de website van B&B Kortenhoefsedijk wordt gehost bij WP Booking System. Als u contact opneemt via het formulier op de website of via mail, worden die betreffende gegevens en mails opgeslagen op de servers van WordPress.
 • Bookingsites
  B&B Kortenhoefsedijk maakt ook gebruik van bookingsites, onder andere, Bed & Breakfast Nederland en Booking.com.  Als u contact opneemt via het formulier op één van onze bookingsites, worden die betreffende gegevens opgeslagen op de server van betreffende bookingsites.
 • Microsoft Office
  De administratie van B&B Kortenhoefsedijk wordt gevoerd met behulp van Microsoft Office.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bed & Breakfast Kortenhoefsedijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar.

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Bed & Breakfast Kortenhoefsedijk verstrekt geen persoonsgegevens aan derden; alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bed & Breakfast Kortenhoefsedijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bed & Breakfast Kortenhoefsedijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar eschweiler@xs4all.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bed & Breakfast Kortenhoefsedijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via eschweiler@xs4all.nl

Scroll naar boven